Về Wash Speed

Từ ngày 15/12/2007, Nghị quyết 32 được Chính phủ ban hành về “một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; theo đó, người đi mô tô, xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường. Thời gian bắt buôc đội mũ bảo hiểm đã gần 10 năm. Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ngoài việc thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật mà còn đảm bảo an toàn cho người tham gia…Đọc thêm …