Wash Speed Âu Cơ

 

Địa chỉ: Big C Âu Cơ, Số 685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM

(Tòa nhà Oriental Plaza Âu Cơ)

Điện thoại: 0903 20 4334