Đài PTTH Long An (LA34) đưa tin về Wash Speed

Đài PTTH Long An LA34 đưa tin về Wash Speed trong chuyên đề kinh tế: Thanh niên khởi nghiệp

Ngày 22/07/2017, Đài PTTH Long An (LA34) đã phát hình chuyên đề kinh tế: Thanh niên khởi nghiệp. Trong chương trình này, LA34 đã đưa tin về “Dịch vụ giặt nón bảo hiểm-Wash Speed” và có cuộc trao đổi về định hướng của Wash Speed trong thời gian tới với Ông Đặng Văn Thượng-đại diện cho các Thành viên sáng lập Wash Speed.

Trước đó, được sự giới thiệu của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An, Đài PTTH Long An (LA34) đã đến Wash Speed Long An (tại Co.opmart Tân An) ghi hình, phỏng vấn,… để đưa tin về dịch vụ.

Kính mời Quý khách hàng xem lại video theo link bên dưới.

http://la34.com.vn/truyen-hinh/chuyen-de-kinh-te/thanh-nien-khoi-nghiep/